Публикувано на 17 октомври, 2019

„Спортс Мениджмънт България“ изготви революционна програма за развитие на българския баскетбол

Добродневно

 

„Спортс Мениджмънт България“ изготви революционна национална програма за развитие на българския баскетбол в периода 2020-2023 година по поръчка на Българска федерация по баскетбол (БФБ). Иновативният документ беше представен на членовете на управителния съвет на баскетболната централа в средата на миналата седмица и предстои да бъде одобрен през декември и от общото събрание на организацията.

 

 

За качеството на изготвената програма красноречиво говори писмо до „Спортс Мениджмънт България“ ЕООД, подписано от президента на БФБ Георги Глушков.

 

 

„Бих искал да изразя задоволството си от много професионално и отговорно изработената от  "Спортс Мениджмънт България“ ЕООД Национална програма за развитие на българския баскетбол 2020-2023. Задълбоченият анализ на настоящото състояние на баскетбола в България, направените препоръки и предложените мерки за развитие и подобряване на работата на БФ Баскетбол демонстрират компетентност и желание действително да се помогне на нашата организация. Няма съмнение, че при друга необходимост от професионална помощ в областта на спортния мениджмънт ние отново ще се обърнем към Вашите услуги, като също така сме готови да ги препоръчаме на наши колеги“, пише в писмото си Георги Глушков.

 

 

Националната програма за развитие на българския баскетбол в следващите 4 години е фундаментален документ, който полага основите за осъществяване на невиждана до този момент трансформация в българска спортна федерация. „Според последните промени в Закона за физическото възпитание и спорта всяка една федерация, която иска да получи лиценз от Министерство на младежта и спорта (ММС), трябва да изготви такава програма. Чест прави на БФБ, че не направиха нещата проформа, както много други федерации, а потърсиха партньорство с външен експерт“, коментира Виктор Кирков, изпълнителен директор на „Спортс Мениджмънт България“. Той допълни, че програмата съдържа детайлен анализ на качеството на управление на федерацията, на финансовото състояние и на административния й капацитет. В аналитичната си част документът разглежда също регулаторните документи, високото спортно майсторство, изграждането на институционална идентичност на БФБ и Национална баскетболна лига, както и използването на потенциала на международните мачове и събития, организирани на територията на България.

 

 

 

 

 

„Националната програма е разписана на 45 страници, което е с 50% повече от тази на ММС. По същество е разделена на 11 приоритета, които съдържат 39 мерки. В мерките са включени 101 конкретни действия, които трябва да бъдат предприети, за да се реализира програмата успешно. Разработих и оперативен план към програмата за следващите 4 години, който разбива действията на стотици детайлни стъпки и определя отговорните за тях лица“, допълни още Виктор Кирков.

 

 

 

 

 

 

Сред ключовите приоритети от програмата са преминаването към електронно управление на процесите в БФБ, повишаването на квалификацията на спортно-педагогическите кадри в системата на българския баскетбол, подобряване управлението на връзката с привържениците и диверсификация на риска по отношение на финансирането на федерацията.