Публикувано на 26 ноември, 2019

Българският баскетбол поема по нов път с програмата на "Спортс Мениджмънт България"

Добродневно

 

Българският баскетбол поема по нов път, след като Националната програма за развитие на българския баскетбол 2020-2023 г., изготвена от „Спортс Мениджмънт България“ по поръчка на Българска федерация по баскетбол (БФБ), влезе в сила. Стратегическият документ беше одобрен единодушно и без забележки от членовете на общото събрание на БФБ вчера.

 

 

„Ако баскетболната федерация успее да осигури необходимия капацитет за реализацията на програмата, до две години тази организация ще е изцяло трансформирана и в организационно отношение ще е неизменен лидер в българския спорт“, коментира Виктор Кирков, изпълнителен директор на „Спортс Мениджмънт България“.

 

Сред приоритетите на програмата е въвеждането на лицензионен режим, който да обхване всички клубове, представени в първенствата на мъжете и жените в системата на БФБ.

Баскетболната федерация й предстои да изгради ефективна и навременна система за отчетност в администрацията си, включваща: нива и срокове за докладване; видове отчети, които се представят на ръководството; форми на докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами или злоупотреба.

С оглед на проблематиката по отношение на финансите и администрацията на БФБ, организацията ще внедри и управленско счетоводство. То би спомогнало основно за информационна обезпеченост, контрола, аналитичността, прогнозите и оценъчно-сравнителната функция.

 

За да изградят конкурентни предимства на пазара на спортни прояви и за да бъдат разпознаваеми на този пазар, марките БФБ и НБЛ се нуждаят от ярки и отличителни характеристики, които да ги подпомагат в процеса на разрастване и усъвършенстване. Предстои това да се случи чрез сближаването на концепциите за организационната и институционалната идентичност, тяхната връзка с корпоративната култура, комуникационните практики на мениджмънта, корпоративния имидж и корпоративната репутация.

 

Създаването на добър имидж обаче е пряко свързано със задаване на стандарти на поведение на ръководството и администрацията на БФБ и НБЛ, ръководствата на отборите, треньорите, съдиите и всички останали длъжностни лица, които обслужват баскетболните срещи на територията на страната.

 

С цел да увеличи приходната част в бюджета си БФБ би могла да се възползва от някои от следните разработени предложения на „Спортс Мениджмънт България“:

1.       Pay-Per-View;

2.       Програми за лоялност на феновете;

3.       Grassroots събития;

4.       Реклама в аудио-визуални продукти на БФБ и НБЛ, които се разпространяват през социалните мрежи;

5.       Централизирана продажба на статични рекламни позиции за всички срещи от НБЛ, след като във всички зали бъдат поставени видео камери.