Публикувано на 25 април, 2020

Д-р Виктор Кирков представи БФБ е-баскет лига пред студенти на НСА

Добродневно

Спортният мениджър беше гост-лектор в уебинар на катедра „Мениджмънт и история на спорта”

 

 

           

Д-р Виктор Кирков, изпълнителен директор на „Спортс Мениджмънт България”, представи пред студенти на Национална спортна академия новия проект на Българска федерация по баскетбол БФБ е-баскет лига, на който той е ръководител. Срещата със студентите се реализира посредством видеоконферентен уебинар, организиран от преподавателя по спортен мениджмънт от катедра „История и мениджмънт на спорта“ доц. Иван Сандански. Водената от д-р Виктор Кирков лекция беше на тема „Кризите като възможност за иновации в спортния мениджмънт”. Със споделянето на знания и опит, предприемачът, чиято компания „Спортс Мениджмънт България“ е част от оперативното управление на Българската федерация по баскетбол, провокира засилен интерес от страна на студентите.

 

Инициаторът на срещата, доц. Сандански, изпрати благодарствено писмо до „Спортс Мениджмънт България“. „Благодарни сме, че дискусията добави висока стойност в подготовката на участвалите в уебинара наши студенти и бъдещи спортни мениджъри. Подобен формат позволява постигането на по-добра интерактивност в поднасянето, обсъждането и интерпретацията на актуални за студентите теми, по един задълбочен, обстоен и критичен начин, което повишава техния интерес и мотивация”, пише в писмото си доц. Сандански.

 

 Катедра „Мениджмънт и история на спорта” при Национална спортна академия „Васил Левски” беше сред първите, които съумяха бързо да се адаптират към извънредната ситуация с коронавируса, трансформирайки учебния процес по спортен мениджмънт изцяло на основите на дистанционното обучение. Разглеждайки предизвикателствата, пред които пандемията изправи родните училища и университети, като възможност за развитие, доц. Иван Сандански организира и видеоконферентните уебинари, в които студентите могат да добият представа за посоките, в които се развива съвременният спортен мениджмънт, да добият практически знания и да обменят идеи с интересни, компетентни и доказани мениджъри от спортната практика.

 

Като гост-лектор д-р Виктор Кирков, който е създател и мениджър на „Отбор на надеждата”, запозна студентите с възможностите за иновации в спортния мениджмънт по време на кризисни ситуации. Спортният предприемач представи проекта за електронно баскетболно първенство на Българска федерация по баскетбол, който се излъчва в прайм тайм всеки делничен ден по телевизионния канал TV1. Още със стартирането си преди няколко седмици, иновативният продукт БФБ е-баскет лига, който е без аналог на пазара на спортни събития в България, предизвика значителен интерес от страна на зрителите. Пред студентите на катедра „Мениджмънт и история на спорта” при НСА д-р Виктор Кирков изтъкна впечатляващите резултати от началото на проекта. Спортният мениджър ги запозна в детайли с организацията и провеждането на иновативното спортно събитие, което доведе до конструктивна дискусия, и спонтанно обменяне на идеи.

 

„Фактът, че студентите недвусмислено изявиха желание за провеждане на допълнителна видеосреща, а някои вече осъществиха и персонален контакт с Вас, говори за ползите от Вашето гостуване. Вярваме, че ще продължите да споделяте своя опит и знания с нашите студенти, подпомагайки по този начин тяхното професионално усъвършенстване”, завършва писмото си доц. Сандански от катедра „Мениджмънт и история на спорта”.

 

Официалният сайт на Национална спортна академия също публикува информация (кликнете на линка: http://www.nsa.bg) за лекцията на д-р Кирков. „Споделеното, като знания и опит от Виктор Кирков, провокира интереса на студентите, които имаха възможността да коментират, дебатират и задават въпроси за новите тенденции и предизвикателства пред спортните мениджъри в условията на кризата в спорта в световен мащаб, породена от пандемията COVID-19. Инициаторът на уебинарите, доц. Иван Сандански, сподели, че интерактивният характер на лекциите генерира ново специфично знание, позволява процес на взаимно учене, открива възможности за последващо включване на студентите в практически стажове, доброволчески дейности и правене на изследвания", пише в публикацията.