Публикувано на 28 април, 2020

Проект на „Спортс Мениджмънт България“ влезе в брошура за успешни инициативи в ЕС

Добродневно

„Футбол и забавление: укрепващата здравето физическа активност за бежанци в България” е

сред добрите социални примери в областта на спорта между 2016 г. и 2019 г.

 

 

 

Иновативен за страната ни проект на „Спортс Мениджмънт България” беше включен в информационна брошура на Европейския съюз за успешни социални практики в областта на спорта. Пространният документ, който е достъпен на официалния сайт на Европейския съюз, обобщава основните постижения на инициативи, подкрепяни от Европейския съюз в рамките на „Пилотни проекти и подготвителните действия” в областта на спорта между 2016 г. и 2019 г.

 

 

Проектът „Футбол и забавление: укрепващата здравето физическа активност за бежанци в България” („FootballandFun: HEPA for refugees to Bulgaria”), който беше реализиран от „Спортс Мениджмънт България“ през 2017 година, се класира на 7-мо място по обявената от Европейската комисия програма „Насърчаване на мерките и действията на НЕРА за политиката и действията за подкрепа на бежанци” („Promoting HEPA policy measures and actions for refugees”). Програмата е част от дейностите за постигането на мисията на „HEPA” („health-enhancing physical activity”) на Европейския съюз. „HEPA” е мрежа за популяризиране на физическата активност, подобряваща здравето.

По обявената от Европейската комисия програма кандидатстваха общо 53 проекта. Бяха финансирани 11 от тях с обща сума в размер на 598 615 евро. Проектът на „Спортс Мениджмънт България” беше финансиран с 59 968 евро, като българската компания участва със съфинансиране в размер на 20% или с над 15 000 евро.

 

 

„Футбол и забавление: укрепващата здравето физическа активност за бежанци в България” („Football and Fun: HEPA for refugees to Bulgaria”) имаше за цел промотирането на физическата активност и насърчаването на по-широкия достъп до спорт на деца и непълнолетни младежи, настанени в бежански центрове. Проектът на „Спортс Мениджмънт България” стартира с включването на търсещи убежище в България в разнообразни колективни спортни игри и ги подкрепи в усвояването на нови знания и умения, което би спомогнало успешното им и по-бързо интегриране в обществото. Тренировки се провеждаха от квалифицираните треньори Ива Радкова, Борислав Фердинандов и Иван Иванов във всички 4 бежански центъра от отворен тип на територията на страната. 

 

 

„Липсата на състезателен елемент в спортните игри спомогна децата и младежите да не се стремят непременно да се конкурират, а да се забавляват и да придобият нови умения и знания, което беше и сред предварително заложените цели в изпълнението на проекта“, пише в брошурата на ЕС. След края на проекта „Спортс Мениджмънт България“ организира и кръгла маса с водещи специалисти – социални спортни треньори, педагози, както и представители на Държавна агенция за бежанците и Министерство на образованието и науката, на която сподели успешни практики.

 

 

В резултат от дейностите по проекта „Футбол и забавление: укрепващата здравето физическа активност за бежанци в България” („Football and Fun: HEPA for refugees to Bulgaria”), посочва се в информационната брошура, над 300 младежи, настанени в бежански центрове в България, участваха в подобряващи здравето спортни събития два пъти седмично в продължение на 7 месеца. При изпълнението на проекта беше проведено и успешно обучение на 10 бежанци за социални треньори от първия треньор на „Отбор на надеждата“ Методи Здравков.

 

Сред изпълнените цели е и сформирането на отбор от бежанци, който спечели трето място сред общо 12 международни тима на Европейския фестивал по стрийт футбол за хора в неравностойно положение, който се проведе от 24 до 29 май 2017 г. до паметника на Съветската армия в столичната Княжеска градина.

 

 

 

 

Двама младежи, търсещи убежище, бяха включени в разширения състав на националния „Отбор на надеждата”, който всяка година представя България на Световното първенство по футбол за бездомни хора.

 

Сред резултатите от реализирането на проекта на „Спортс Мениджмънт България” беше разработеният от квалифицирания сугестопедагог Ина Петкова сугестопедичен учебник, специално създаден с цел усвояване на основна терминология с акцент върху спорта на български език. За провеждането на спортните тренировки на младежи в бежанските центрове, които бяха обхванати с изпълнението на проекта, бяха закупени и раздадени 120 спортни екипа, а „Спортс Мениджмънт България” осигури и пълни комплекти професионална екипировка за отбора от бежанци, който участва в Европейския фестивал по стрийт футбол.

 

Дейностите бяха изпълнени по Договор EAC-2016-0468, по проект „Футбол и забавление: укрепващата здравето физическа активност за бежанци в България“, реализиран с финансова подкрепа от Европейския съюз.