Публикувано на 30 април, 2020

„Спортс Мениджмънт България” получи покана да сподели опита си от работата с бежанци на европейско ниво

Добродневно

 

Българската компания беше идентифицирана от Международната асоциация

за спорт и култура (ISCA) като една от опитните при използване на спорта за социална промяна

 

 

 

„Спортс Менижмънт България” получи официална покана от Международната асоциация за спорт и култура (ISCA) да се включи в мрежа от организации на европейско ниво, които използват спорта като инструмент за интеграция и социално включване на бежанци. Причината е, че българската компания е идентифицирана като една от опитните при използване на спорта за социална промяна. Целта на глобалното партньорство е развитие на четири направления, които са набелязани от ISCA като ключови в търсенето на решения за успешното приобщаване на търсещите убежище в Европа.

 

 

Първото направление е менторска програма, чиято цел е да свърже хората, които имат опит в управлението на инициативи за интеграция на бежанци чрез спорт, със създатели на новостартиращи инициативи в областта или търсещи съвет, за да постигнат по-голямо въздействие. Ще се организират онлайн и офлайн сесии, които да позволят пълноценния обмен на идеи и знания между наставници и наставлявани, както и запознаването с утвърдени проекти и интервенции.

 

Второто направление предвижда създаване на наградна схема. Целта й е да отдаде признание на инициативи и партньорства, оказали въздействие върху техните общности. Тя ще стартира с отправяне на покана за представяне на кандидатури, които ще бъдат разгледани от експертно жури, а наградените ще бъдат обявени на тържествена церемония в рамките на международното събитие.

 

Третото направление ще представлява онлайн обучение. Три онлайн курса ще имат за цел да снабдят търсещите решения с тествани подходи, експертни и партньорски съвети от практиката и възможности за подкрепа и финансиране.

 

В последното направление са включени 3 международни събития. През октомври 2021 г. ISCA възнамерява да организира най-големия конгрес на заинтересованите страни в областта на интеграцията на бежанци чрез спорт в контекста на MOVE Congress: www.movecongress.com. Форумът ще бъде предшестван от предварително събитие през 2020 г. и последван от промоционално събитие през 2022 г.

 

 

„С това писмо ви каним да се присъедините към нас за диалог и партньорство за развитието на тези направления - и да създадем съвместно още работещи решения в бъдеще!”, завършва писмото на ISCA.

 

 

Международната асоциация за спорт и култура цитира тревожни данни, според които светът преживява най-високите нива на принудително разселване, като над 70 милиона души е трябвало да напуснат домовете си. Голям брой бежанци и хора, търсещи убежище, са изправени пред социално изключване, липса на възможности за поминък и сериозни рискове за психическото и физическото им здраве. „Това е човешко бедствие”, подчертава се в писмото на ISCA до „Спортс Мениджмънт България”. 


 

В световен мащаб 3 от 4 бежанци живеят в изгнание повече от 5 години, а много от тях - вече повече от 20 години. Тази ситуация изисква иновативни начини за засилване на приобщаването и интеграцията на бежанците. Гражданското общество играе критична роля за справянето с тези проблеми, а спортът и физическата активност могат да бъдат мощен инструмент за приобщаване, укрепване на здравето и човешките отношения. От Международната асоциация за спорт и култура, която работи по разработването и предоставянето на практически решения от 2015 г. (irts.isca.org), посочват, че сега е моментът да се предприемат следващите стъпки за по-мащабно внедряване на тествани решения в областта на спорта и физическата активност в полза на бежанците и обществото.

 

 

От 2016 г. ISCA, с финансиране от програмите Nordplus и Erasmus +, ръководи три проекта за интеграци на бежанци чрез спорт. В периода 2020-2022 г. ISCA продължава да получава подкрепа от Европейския съюз за своите инициативи в тази област.
 


Международната асоциация за спорт и култура (ISCA) е глобална платформа, отворена за организации, работещи в областта на спорта. Създадена през 1995 г., ISCA си сътрудничи с 260 организации-членове от 89 страни, международни неправителствени организации и заинтересовани страни от публичния и частния сектор. Колективно нейните членове имат към 40 милиона индивидуални последователи, представляващи разнообразна група от хора, занимаваща се със спортни тренировки и физическа активност. Освен че ръководи международни проекти и разширява кампанията NowWeMOVE в световен мащаб, ISCA играе пълноценна роля в публичния дебат за насърчаване на здравословния начин на живот и се стреми да повлияе на политиката в тази област. В ръководството на международната организация е и българката Ласка Ненова, която е мениджър на кампанията NowWeMOVE.